اطراف اسپورتی‌باش بمانید!


اسپورتی باش در شبکه های اجتماعی

       


ساعت کار مجموعه در روز هایی به جز تعطیلات رسمی تقویم شمسی مطابق جدول زیر است

روز های هفته
ساعات کاری مجموعه
شـنـبــه
17 الی 22
یکــشنبه
17 الی 22
دوشنبــه
17 الی 22
ســه‌شنبه
17 الی 22
چهارشنبه
17 الی 22
پنجشنبه
17 الی 22
جـمـعـه
--------------