بایگانی نوشته‌ها

کش تقویت دست گریپستر

کش تقویت دست گریپستر

اینکه ورزشکار باشی یا ورزشکار نباشی، حرفه ای تمرین کنی یا حرفه ای نباشی، خیلی مهم نیست!
در هر صورت شما نیاز به انگشت، مچ و دستانی قوی برای انجام کار های روزمره و انجام تمرینات ورزشی دارید! یکی از کاربردی ترین گجت ها برای تقویت دستان، مخصوصا بخش های انگشت، مچ و ساعد که ضرورت بیشتری دارند، گریپستر اورجینال میباشد.